Đăng ký

Bài 5 trang 112 SGK Sinh 12

Đề bài

Câu nào trong số các câu nêu dưới đây nói về CLTN là đúng với quan niệm của Đacuyn?

A. CLTN thực chất là sự phân hoá về khả năng sống sót của các cá thể.

B. CLTN thực chất là sự phân hoá về khả năng sinh sản của các cá thể.

C. CLTN thực chất là sự phân hoá về mức độ thành đạt sinh sản của các cá thể

D. Không có câu nào ở trên là đúng

Hướng dẫn giải

Theo Dacuyn: CLTN là quá trình đào thải các biến dị không thích nghi  và tích lũy các biến dị thích nghi

Chọn D.