Đăng ký

Bài 3 trang 259 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 3. Một trong những hướng con người đã nghiên cứu để tạo ra nguồn năng lượng nhân tạo to lớn sử dụng cho mục đích hòa bình, đó là:

A. Năng lượng mặt trời                                          

B. Năng lượng thủy điện

C. Năng lượng gió                                                 

D. Năng lượng hạt nhân.

Hướng dẫn giải

Chọn D