Đăng ký

Bài 3, 4, 5 trang 26 SGK Toán 4

Đề bài

3.

a) Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

b) Lễ kỉ niệm 600  năm ngày sinh của Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Như vậy Nguyễn Trãi sinh năm nào? Năm đó thuộc thế kỉ nào?

4. Trong cuộc thi chạy 60m. Nam chạy hết \({1 \over 4}\) phút, Bình chạy hết \({1 \over 5}\) phút. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn mấy giây?

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Đồng hồ chỉ 

A. 9 giờ 8 phút                          B. 8 giờ 40 phút

C. 8 giờ 45 phút                        D. 9 giờ 40 phút

b) 5 kg 8g = ?

A. 58g                                       B. 508g

C. 5008g                                   D. 580g

Hướng dẫn giải

3.

a) Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ XVIII

b) Nguyễn Trãi sinh vào năm:

          1980 - 600 = 1380

Năm đó thuộc thế kỉ XIV

4. Ta có: 

\({1 \over 4}\) phút = 15 giây                           \({1 \over 5}\) phút = 12 giây

Vì 12 giây < 15 giây nên Bình chạy nhanh hơn và nhanh hơn số giây là 15 - 12 = 3 (giây).

5.

a) Đồng hồ chỉ 8 giờ 40 phút.

    Khoanh vào B.

b) 5kg 8g = 5008g

     Khoanh vào C.

shoppe