Đăng ký

Bài 2 trang 79 SGK Địa lí 6

Đề bài

 Chất mùn có vai trò như thế nào trong lớp thổ nhưỡng?

Hướng dẫn giải

Chất mùn có vai trò rất quan trọng trong đất vì chúng là nguồn thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật sống trên mặt đất.