Đăng ký

Bài 1 trang 79 SGK Địa lí 6

Đề bài

Đất (hay thổ nhưỡng) gồm những thành phần nào?

Hướng dẫn giải

Đất (hay thổ nhưỡng) gồm các thành phần:

-     Khoáng chất do đá mẹ bị phá huỷ mà thành.

-     Chất hữu cơ do xác sinh vật cung cấp cho đất.

-    Nước và không khí tồn tại trong các khe hở của các hạt đất.