Đăng ký

Bài 1 trang 55 SGK Địa lí 9

Đề bài

Trong các loại hình giao thông ở nước ta, loại hình nào mới xuất hiện trong thời gian gần đây?

Hướng dẫn giải

Loại hình vận tải đường ống mới xuất hiện trong thời gian gần đây, gắn liền với sự phát triển của ngành dầu khí.

shoppe