Đăng ký

Bài 1 trang 50 SGK Địa lí 9

Đề bài

 Dựa vào nội dung bài học, em hãy lập sơ đồ các ngành dịch vụ theo mẫu dưới đây.

Hướng dẫn giải

Mẫu sơ đồ các ngành dịch vụ:

Sơ đồ các ngành dịch vụ nước ta:-