Đăng ký

Bài 1 phần V trang 131 SGK Sinh học 10

Đề bài

Người ta nói virut nằm ở ranh giới giữa cơ thể sống và vật không sông. Ý kiến của em thế nào? Người ta nói virut nằm ở ranh giới giữa cơ thể sống và vật không sống là vì chúng có tính chất ở giữa hai loại này:

Hướng dẫn giải

Virus có tính vô sinh và hữu sinh, khi ở ngoài tế bào vật chủ chúng là vô sinh, khi trong tế bào vật chủ chúng là hữu sinh

+ Tính chất vô sinh: kích thước nhỏ, không có cấu tạo tế bào (một số virut thực vật có thể biến thành tinh thể khi ở ngoài tế bào), không có trao đổi chất riêng, không có cảm ứng,... 

+ Tính chất của cơ thể sống: có tính di truyền đặc trưng, một số virut có enzim riêng, nhân lên trong cơ thể chủ để phát triển.

shoppe