Đăng ký

Bài 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán 4

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) 8750 : 35                  b) 2996 : 28

    23520 : 56                    2420 : 12

    11780 : 42                    13870 : 45

2. Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97200l nước vào bể bơi. Hỏi trung bình mỗi phúy máy đó bơm được bao nhiêu lít nước ?

3. Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m, chiều dài hơn chiều rộng là 97m.

a) Tính chu vi mảnh đất đó;

b) Tính diện tích mảnh đất đó.

Hướng dẫn giải

3.

- Tổng độ dài hai cạnh liên tiếp chính là nửa chu vi của mảnh đất.

Chu vi = nửa chu vi x 2

- Tính số đo chiều dài và chiều rộng theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu:

   Số lớn = (Tổng + hiệu) : 2;     số bé = (tổng - hiệu) : 2

- Diện tích = chiều dài x chiều rộng

Lời giải chi tiết

1.

2.

Đổi: 1 giờ 12 phút = 72 phút

Trung bình mỗi phút máy đó bơm được số lít nước là:

        97200 : 72 = 1350 (lít)

                                    Đáp số : 1350 lít nước

3.

a) Chu vi mảnh đất là :

        307 x 2 = 614 (m)

b) Chiều rộng mảnh đất là :

       (307 – 97) : 2 = 105 (m)

Chiều dài mảnh đất :

       105 + 97 = 202 (m)

Diện tích mảnh đất là :

      202 x 105 = 21210 (m2)

                             Đáp số : a) Chu vi : 614m

                                          b) Diện tích : 21210m2

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe