Đăng ký

Bài 1, 2, 3 trang 81 SGK Toán 4

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

a) 288 : 24                                  b) 469 : 67

    740 : 45                                       397 : 56

2. Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế ?

3. Tìm x:

\(a)\,x \times 34 = 714\)                     

\(b)\,846:x = 18\)

Hướng dẫn giải

1.

2.

Số bộ bàn ghế được xếp vào mỗi phòng là:

            240 : 15 = 16 (bộ)

                                      Đáp số: 16 bộ bàn ghế

3.

a) \(x \times 34 = 714 \)                        

    \(x = 714:34 \)                              

    \( x = 21  \)                                       

b) \( 846:x = 18 \)

    \( x= 846:18\)

    \( x =  47\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe