Đăng ký

Bài 1, 2, 3 trang 129 SGK Toán 4

Đề bài

1. Tính

a) \(\frac{15}{16}-\frac{7}{16}\);            b)  \(\frac{7}{4}-\frac{3}{4}\);           c) \(\frac{9}{5}-\frac{3}{5}\) ;            d) \(\frac{17}{49}-\frac{12}{49}\)

2. Rút gọn rồi tính:

a) \(\frac{2}{3}- \frac{3}{9}\);             b) \(\frac{7}{5}- \frac{15}{25}\);             c) \(\frac{3}{2}-\frac{4}{8}\);            d) \(\frac{11}{4}-\frac{6}{8}\)

3. Tại Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học sinh tỉnh Đồng Tháp bằng \(\frac{5}{19}\) tổng số huy chương vàng của đoàn đã giành được, còn lại là huy chương bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp bằng bao nhiêu phần tổng số huy chương mà đoàn đã giành được?

Hướng dẫn giải

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Lời giải chi tiết

1. a) \(\frac{15}{16}-\frac{7}{16} = \frac{15 - 7}{16}= \frac{8}{16} = \frac{1}{2}\)

    b) \(\frac{7}{4}-\frac{3}{4}= \frac{7-3}{4}=\frac{4}{4}=1\)

    c) \(\frac{9}{5}-\frac{3}{5}= \frac{9-3}{5}= \frac{6}{5}\)

   d) \(\frac{17}{49}-\frac{12}{49}= \frac{17 -12}{49}= \frac{5}{49}\)

2. a) \(\frac{2}{3}- \frac{1}{3}= \frac{2-1}{3}=\frac{1}{3}\)

    b) \(\frac{7}{5}- \frac{15}{25}= \frac{7}{5}- \frac{3}{5}= \frac{7-3}{5}= \frac{4}{5}\)

    c) \(\frac{3}{2}-\frac{4}{8}=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}= \frac{3-1}{2}= \frac{2}{2}=1\)

   d) \(\frac{11}{4}-\frac{6}{8}= \frac{11}{4}- \frac{3}{4} = \frac{11-3}{4}= \frac{8}{4}=2\)

3. Số huy chương bạc và huy chương đồng đã giành được bằng:

      \(1- \frac{5}{19}=\frac{19}{19}- \frac{5}{19}= \frac{14}{19}\) (tổng số huy chương)

Đáp số: \( \frac{14}{19}\) tổng số huy chương

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe