Luyện tập chung trang 181 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 181 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 SGK Toán 2

1. 5 x 6 = 30                      36 : 4 = 9                      1 x 5 : 5 = 1  4 x 7 = 28                      25 : 5 = 5                      0 x 5 : 5 = 0 3 x 8 = 24                      16 : 4 = 4                      0 : 3 : 2 = 0 2 x 9 = 18                        9 : 3 = 3                  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 181 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!