Luyện tập chung trang 180 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 180 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 SGK Toán 2

1. 2 x 9 = 18                    16 : 4 = 4              3 x 5 = 15             2 x 4 = 8 3 x 9 = 27                    18 : 3 = 6              5 x 3 = 15             4 x 2 = 8 4 x 9 = 36                    14 : 2 = 7             15 : 3 = 5              8 : 2 = 4 5 x 9 = 45                    25 : 5

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 180 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!