Luyện tập chung trang 180, 181 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 180, 181 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180, 181 SGK Toán 2

1. Đồng hồ A chỉ 5 giờ 15 phút. Đồng hồ B chỉ 9 giờ 30 phút. Đồng hồ C chỉ 12 giờ 15 phút. 2. Các số theo thứ tự tùa bé đến lớn là: 699, 728, 740, 801. 3. 4. 24 + 18 28 = 42 28 = 14                                       3 x 6 : 2 = 18 : 2 = 9 5 x 8 11 = 40 11 = 29                                

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 180, 181 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!