Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 178, 179 SGK Toán 2

1. 2. 302 < 310                                       200 + 20 + 2 < 322 888 > 879                                       600 + 80 + 4 > 648 542 = 500 + 42                                400 + 120 + 5 = 525 3.   4. Đồng hồ A ứng với cách đọc c 1 giờ rưỡi. Đồng hồ B ứng với cách đọc b 10 giờ 30 phút.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!