Đăng ký

Câu 1 trang 28 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

 Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào ?

Hướng dẫn giải

- Tế bào ở mô phân sinh: ngọn cây , chóp rễ có khả năng phân chia.

- Quá trình phân bào diễn ra :

   + Từ 1 nhân hình thành 2 nhân giống nhau

   + Tế bào chất phân chia , xuất hiện vách ngăn chia tế bào mẹ thành 2 tế bào con

   + Các tế bào con lớn lên bằng tế bào mẹ thì lại tiếp tục phân chia.

shoppe