Đăng ký

Ý nghĩa đôi bàn tay Tnú khi bị thằng Dục tẩm nhựa xà nu đốt - Ngữ Văn 12

148 từ Văn mẫu

- Tố cáo tội ác man rợ của kẻ thù, hun đúc lòng căm thù của dân làng.

- Ca ngợi tinh thần kiên trung của người thanh niên Cách mạng.

- Là động lực thúc đẩy dân làng Xô Man theo cụ Mết vào rừng tìm vũ khí, đốt đuốc xà nu đồng khởi.

- Làm sáng tỏ chân lí cụ Mết đã nói: “Chúng nó đã cầm súng mình phải cầm giáo”

- Đó là bàn tay của tình cảm con người, là bàn tay báo thù khi chỉ với hai đốt tay mỗi ngón Tnú đã bóp chết kẻ thù..