Đăng ký

Tổng hợp tất tần tật về phi kim chính xác nhất

Cunghocvui tiếp tục gửi đến bạn một kiến thức hóa học về phi kim. Những khái niệm như phi kim là gì (phi kim loại là gì) hay tính chất hóa học của phi kim, các nguyên tố phi kim đều được tổng hợp ở bài viết này.

I) KHÁI NIỆM

1) Phi kim là gì?

Phi kim loại (hay gọi tắt là phi kim) được hiểu là những nguyên tố hóa học nhận e và nằm phía bên phải bảng tuần hoàn hóa học.

2) Các nguyên tố phi kim

Trong bảng tuần hoàn thì các nguyên tố phi kim được phân chia ra thành 4 loại như sau:

- Khí hiếm: He, Ne, Ar, Rn,...

- Halogen: Cl, F, Br, I, At

- Phi kim còn lại: O, S, N, P, Se,...

- Và một số á kim: Si, Bo,...

II) TÍNH CHẤT

1) Tính chất vật lý

- Hầu hết không có khả năng dẫn điện

- Ở điều kiện thường có thể tồn tại ở ba dạng rắn, lỏng, khí.

VD:

  • Rắn: C, S, P,...
  • Lỏng: Br
  • Khí: \(Cl_2, O_2, H_2\)

- Nhiệt độ nóng chảy: thấp

- Một số phi kim có chứa độc tố

VD: Clo, Brom

2) Tính chất hóa học

- Tác dụng với hidro tạo thành sản phẩm là hợp chất khí

\(H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl\)

- Tác dụng với kim loại:

  • Là tính chất đặc trưng của phi kim
  • Hầu hết sẽ tạo muối, riêng oxi tác dụng với kim loại sẽ tạo oxit.

VD: 

\(2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl\)

\(2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO\)

- Tác dụng với phi kim khác: Thông thường tác dụng với oxit tạo ra oxit axit

VD: 

\(S + O_2 \rightarrow SO_2\)

Để tổng quát lại tính chất hóa học của phi kim, Cunghocvui có sơ đồ sau:

Sơ đồ tính chất hóa học của phi kim

III) Bài tập

Câu 1: Hãy cho biết silic là kim loại hay phi kim hay á kim?

A. Kim loại

B. Phi kim

C. Vừa là kim loại vừa là phi kim

D. Á kim

Chọn D

Câu 2: Phi kim loại là tên đầy đủ của?

A. Á kim

B. Phi kim

C. Kim loại

D. Tất cả đều sai

Chọn B

Câu 3: Phi kim có dẫn điện được hay không?

A. Có                                                                        B. Không

Chọn B

Câu 4: Ở điều kiện thường mà có thể tồn tại ở ba dạng rắn, lỏng, khí là? 

A. Á kim

B. Halogen

C. Khí hiếm

D. Tất cả các đáp án trên

Chọn D

Câu 5: Cho các chất: \(Cl_2, O_2, H_2\),  Cl, F, Br. Hỏi có bao nhiêu chất không phải là phi kim?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Chọn A

Xem thêm >>> Tổng quan về tính chất của kim loại - Kim loại dẫn điện tốt nhất ?

Trên đây là những kiến thức về phi kim mà Cunghocvui đã tổng hợp được, hy vọng sau bài viết bạn có thể hiểu được phi kim là gì, phi kim loại là gì, tính chất hóa học của phi kim, các nguyên tố phi kim. Chúc bạn học tập tốt <3

shoppe