Đăng ký

Mẹo ghi nhớ nhanh nguyên tố Hóa học chuẩn nhất

Cunghocvui sẽ gửi đến bạn mẹo ghi nhớ nhanh các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn qua bài ca nguyên tử khối, bài ca hóa trị. Nhưng trước tiên khi đi vào mẹo, chúng ta sẽ tìm hiểu xem nguyên tử khối là gì, nguyên tố hóa học là gì nhé!

I) Tổng quát

1) Khái niệm nguyên tố hóa học là gì?

- Những nguyên tử có cùng số hạt proton trong hạt nhân được gọi là nguyên tố hóa học.

- Kí hiệu: Mỗi nguyên tố được kí hiệu bằng 1 kí hiệu hóa học (do quốc tế quy ước và thông qua) duy nhất.

- Có 118 nguyên tố hóa học.

2) Khái niệm nguyên tử khối là gì?

- Khối lượng của một nguyên tử được gọi là nguyên tử khối.

- Tên gọi: đơn vị cacbon

- Kí hiệu: đvC

- Nguyên tử khối của nguyên tố hóa học: Các nguyên tố khác nhau về proton nên có khối lượng nguyên tử khác nhau.

3) Bạn cần nhớ

- Kim loại:

K - Na - Ba - Ca - Mg - Al - Zn - Fe - Ni - Sn - Pb [H] - Cu - Hg - Ag - Pt - Au

Khi - Nào - Bạn - Cần - May - Áo - Záp - Sắt - Nên - Sang - Phố [Hỏi] - Cửa - Hàng - Á - Phi - Âu

- Phi kim: Flo, Clo, Iot, Cacbon, Lưu huỳnh, Photpho, Nito, Oxi

II) Bài ca hóa trị và bài ca nguyên tử khối

Có tất cả 118 nguyên tố hóa học nhưng có khoảng 20 nguyên tố cần nhớ, mà để có thể học thuộc được hết các hóa trị và nguyên tử khối thì khá là khó khăn. Bởi vậy Cunghocvui gửi đến bạn 2 bài ca hóa trị và bài ca nguyên tử khối.

1) Bài ca hóa trị

Kali, Iôt, Hiđro
Natri với bạc, Clo một loài
Là hóa trị 1 bạn ơi
Nhớ ghi cho rõ kẻo rồi phân vân
Magiê, chì, Kẽm, thủy ngân
Canxi, Đồng ấy cũng gần Bari
Cuối cùng thêm chú Oxi
Hóa trị 2 ấy có gì khó khăn
Bác Nhôm hóa trị 3 lần
Ghi sâu trí nhớ khi cần có ngay
Cacbon, Silic này đây
Là hóa trị 4 không ngày nào quên
Sắt kia kể cũng quen tên
2, 3 lên xuống thật phiền lắm thôi
Nitơ rắc rối nhất đời
1, 2, 3, 4 khi thời thứ 5
Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm
Xuống 2, lên 5 khi nằm thứ 4
Photpho nói tới không dư
Nếu ai hỏi đến thì hừ rằng 5
Em ơi cố gắng học chăm
Bài ca hóa trị suốt năm rất cần

2) Bài ca nguyên tử khối

Hai ba Natri (Na=23)
Nhớ ghi cho rõ
Kali chẳng khó
Ba chín dễ dàng (K=39)
Khi nhắc đến Vàng
Một trăm chín bảy (Au=197)
Oxi gây cháy
Chỉ mười sáu thôi (O=16)
Còn Bạc dễ rồi
Một trăm lẻ tám (Ag =108)
Sắt màu trắng xám
Năm sáu có gì (Fe=56)
Nghĩ tới Beri
Nhớ ngay là chín (Be=9)
Gấp ba lần chín
Là của anh Nhôm (Al=27)
Còn của Crôm
Là năm hai đó (Cr=52)
Của Đồng đã rõ
Là sáu mươi tư (Cu =64)
Photpho không dư
Là ba mươi mốt (P=31)
Hai trăm lẻ một
Là của Thủy Ngân (Hg=201)
Chẳng phải ngại ngần
Nitơ mười bốn (N=14)
Hai lần mười bốn
Silic phi kim (Si=28)
Canxi dễ tìm
Bốn mươi vừa chẵn (Ca=40) Mangan vừa vặn
Con số năm lăm (Mn=55)
Ba lăm phẩy năm
Clo chất khí (Cl=35.5)
Phải nhớ cho kỹ
Kẽm là sáu lăm (Zn=65)
Lưu huỳnh chơi khăm
Ba hai đã rõ (S=32)
Chẳng có gì khó
Cacbon mười hai (C=12)
Bari hơi dài
Một trăm ba bảy (Ba=137)
Phát nổ khi cháy
Cẩn thận vẫn hơn
Khối lượng giản đơn
Hiđrô là một (H=1)
Còn cậu Iốt
Ai hỏi nói ngay
Một trăm hai bảy (I=127)
Nếu hai lẻ bảy
Lại của anh Chì (Pb =207)
Brôm nhớ ghi
Tám mươi đã tỏ (Br = 80)
Nhưng vẫn còn đó
Magiê hai tư (Mg=24)
Chẳng phải chần trừ
Flo mười chín (F=19).

Trên đây là những mẹo học nguyên tố hóa học mà Cunghocvui gửi đến bạn, đừng quên để lại những thắc mắc và ý kiến ở phía dưới comment. Thấy hay hãy like và share nhé!