Đăng ký

Tóm tắt Tuyên ngôn độc lập chi tiết, đầy đủ ý

1,777 từ Soạn bài

Tóm tắt Tuyên ngôn độc lập

      Tuyên ngôn độc lập là áng văn mang giá trị lịch sử và giá trị nghệ thuật sâu sắc. Văn bản như một lời kết thúc cho những âm mưu cướp nước của bọn thực dân Pháp và cũng là cánh cửa cho một tương lai độc lập tự do của dân tộc ta. Phải yêu nước, thương dân như thế nào thì Hồ Chủ tịch mới có thể viết nên những câu chữ hùng hồn như thế. Hãy cùng nhìn lại và tóm tắt Tuyên ngôn độc lập để hiểu rõ hơn về nội dung cũng như nghệ thuật của bản tuyên ngôn này nhé!

Tóm tắt tuyên ngôn độc lập- CungHocVui

Tóm tắt Tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh

Thời gian Tuyên ngôn độc lập ra đời

      Bản Tuyên ngôn độc lập được Bác viết vào năm 1945 và chính thức thông báo toàn dân vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Bản tuyên ngôn đã đặt dấu chấm hết cho mọi âm mưu xâm lược, cướp nước của thực dân Pháp, đồng thời mở ra một chương mới trong lịch sử của dân tộc ta - kỷ nguyên độc lập tự do. 

Nội dung Bản Tuyên ngôn độc lập

      Con người được sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn tự do và bình đẳng về quyền lợi. " Đó là những lập luận mà không ai có thể phủ nhận, và cũng là cơ sở để nói về nhân quyền. Những quyền cơ bản này được công nhận trong bất kỳ tuyên ngôn độc lập nào, từ Tuyên ngôn Độc lập Mỹ năm 1776 đến Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791.

      Sau 80 năm Pháp xâm lược, họ lợi dụng lá cờ tự do, lợi dụng sự bình đẳng và tố cáo để cướp đi và biến nhân dân chúng ta, đất nước chúng ta thành thuộc địa, họ muốn chiếm đất nước và áp bức nó. Đây là một hành động trái với nhân đạo và công bình. Họ thiết lập ba chế độ khác nhau ở ba khu vực, khiến nước ta phải chia rẽ đoàn kết, ngăn chặn tình đoàn kết. 

Xem thêm: 

Hướng dẫn soạn tuyên ngôn độc lập chi tiết

Soạn tuyên ngôn độc lập phần 1 Tác giả

      Chúng xây dựng nhà tù thay vì trường học, không rùng rợn và hôi thối máu, sẵn sàng tàn sát tất cả những người yêu nước của chúng ta. Thực hiện các chính sách ngu dân, sử dụng ma túy và rượu để thay đổi con người và biến người dân của chúng ta thành những kẻ phụ thuộc, bóc lột chúng ta đến tận xương tủy. 

      Những người dân đen của chúng ta đã nghèo bây giờ lại ngày càng nghèo hơn. Chúng cướp đất, cướp ruộng, độc quyền in tiền giấy, áp thuế hàng trăm ngàn đô la đối với chúng ta, bần cùng hóa người dân của chúng ta từ dân cày đến thương nhân. Một chế độ khai thác sức lao động của dân ta, xã hội phân tầng giai cấp ngày càng tàn nhẫn.

      Vào mùa thu năm 1940, khi một trận lụt của những kẻ xâm lược đến Nhật Bản, thực dân Pháp đã mở cửa đất nước chúng ta để đón họ vào. Người của chúng ta bị một lúc 2 tầng xiềng xích: Nhật - Pháp. Từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, người dân chúng ta chết đói đến hơn hai triệu người. 

      Người Pháp đã bán đất nước chúng ta hai lần cho Nhật Bản trong vòng 5 năm, vào ngày 9 tháng 3, Nhật Bản đã giải giáp hoàn toàn thực dân Pháp. Trước đó, Việt Minh kêu gọi người Pháp liên minh chống lại người Nhật, nhưng họ đã đàn áp Việt Minh. Khi họ thua cuộc, người Pháp đã giết chết tất cả các tù nhân chính trị của chúng ta từ Yên Bái và Cao Bằng.

      Nhưng người dân của chúng ta với một trái tim nhân ái vẫn giúp nhiều người Pháp vượt qua biên giới, cứu nhiều người khỏi các nhà tù Nhật Bản, bảo vệ tính mạng và tài sản của họ. 

Xem thêm:

Phân tích tuyên ngôn độc lập

Dàn ý phân tích bài tuyên ngôn độc lập đủ ý

      Kể từ mùa thu năm 1940, đất nước chúng ta trở thành thuộc địa của Nhật Bản, người dân nước này nổi dậy chống lại Nhật Bản để giành lại chính phủ thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhân dân ta đã lật đổ chuỗi chủ nghĩa thực dân trong gần 100 năm, và thiết lập một chế độ mới của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

      Chính phủ lâm thời của Việt Nam mới, đại diện cho toàn bộ người dân Việt Nam, tuyên bố ly hôn hoàn toàn với Pháp, bãi bỏ tất cả các thỏa thuận đã ký với Pháp.

      Với một tuyên bố sắt thép với tinh thần quyết tâm chống lại âm mưu biến đất nước chúng ta thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Pháp, chống lại những kẻ phát xít. Vì vậy, chắc chắn rằng quốc gia đó, đất nước đó sẽ được đồng minh công nhận vì độc lập của quốc gia, quyền tự do của dân tộc.