Đăng ký

Theo La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp thì phép học bao gồm những vấn đề gì?

452 từ

Theo La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp thì phép học bao gồm những vấn đề gì?

Nguyễn Thiếp bàn về các phép học từ nhiều vấn đề nhưng tựu trung lại xoay quanh vấn đề dạy và học, về nội dung dạy và nội dung cần phải học, qua đó liên quan tới vấn đề người dạy - người học, mối quan hệ thầy - trò,...

Trước hết là nhiệm vụ của người thầy, tức là phép dạy: “Phép dạy nhất định phái theo Chu tử”. Từ đó, cách đào tạo được triển khai theo nguyên tắc đi dần từ trình độ thấp đến trình độ cao, xây dựng hệ thống các kiến thức cơ bản làm nền tẩng cho việc đào tạo: “Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Cách học thì: “Học rộng rồi tóm cho gọn, theo điều học mà làm” (học để hiểu biết bằng kiến thức rộng, biết tổng kết những kiến thức cơ bản) nghĩa là qua việc học thì phép dạy phải dạy cho con người biêt cách thức suy nghĩ đồng thời, biết vận dụng các kiến thức đã học vào đời sống thực tiễn, nghĩa là trở thành người biết sống, người có ích cho những người khác.

Việc học đúng đắn sẽ dẫn tới “Đạo học hành thì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn mà thiên hạ thịnh trị”.

shoppe