Đăng ký

Tần số góc con lắc lò xo

Ta có công thức của tần số góc như sau:

\(\omega=\sqrt{\dfrac{k}{m}}=\sqrt{\dfrac{g}{\Delta l_0}}\)

\(mg=k \Delta l_0\)

Năng lượng của con lắc lò xo

Lực đàn hồi con lắc lò xo

Tổng hợp tất cả công thức vật lý THPT

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào