Đăng ký

Lực đàn hồi con lắc lò xo

Ta có công thức lực đàn hồi như sau:

+) Chiều dương hướng xuống:

               \(F_{đh}=k\begin{vmatrix}\Delta l_0+x\end{vmatrix}\)

+) Chiều dương hướng lên:

               \(F_{đh}=k\begin{vmatrix}\Delta l_0-x\end{vmatrix}\)

               \(F_{đh max}=k(\Delta l_0+A)\)

               \(F_{đh min}=\left\{\begin{matrix}0; \Delta l_0 \leq A\\ k(\Delta l_0-A); \Delta l_0 >A\end{matrix}\right.\)

Lực hồi phục con lắc lò xo

Chiều dài con lắc lò xo

Tổng hợp công thức vật lý 10,11,12

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe