Đăng ký

Lực đàn hồi con lắc lò xo

Ta có công thức lực đàn hồi như sau:

+) Chiều dương hướng xuống:

               \(F_{đh}=k\begin{vmatrix}\Delta l_0+x\end{vmatrix}\)

+) Chiều dương hướng lên:

               \(F_{đh}=k\begin{vmatrix}\Delta l_0-x\end{vmatrix}\)

               \(F_{đh max}=k(\Delta l_0+A)\)

               \(F_{đh min}=\left\{\begin{matrix}0; \Delta l_0 \leq A\\ k(\Delta l_0-A); \Delta l_0 >A\end{matrix}\right.\)

Lực hồi phục con lắc lò xo

Chiều dài con lắc lò xo

Tổng hợp công thức vật lý 10,11,12

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào