Đăng ký

Soạn giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt tiếp theo đủ ý, dễ hiểu

1,672 từ Soạn bài

Hướng dẫn Soạn giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt tiếp theo đủ ý, dễ hiểu Ngữ Văn 12

       Soạn Giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt  tiếp sách giáo khoa Ngữ Văn 12, tập 1, trang 43 - trang 46. Bài soạn gồm tóm tắt lý thuyết bài học, soạn bài, hướng dẫn trả lời phần luyện tập trong sách giáo khoa. Các phần đều được trình bày ngắn gọn, đủ ý và dễ hiểu.

 Soạn giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt tiếp theo- CungHocVui

Soạn giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt tiếp theo

Tóm tắt lý thuyết bài học trang 43 - trang 44:

       Công cuộc giữ gìn đòi hỏi mọi người phải có nỗ lực về các phương diện: tình cảm, nhận thức, hành động.

1. Tình cảm yêu mến và ý thức quý trọng tiếng Việt - đòi hỏi trước hết trong việc giữ gìn trong sáng của tiếng Việt:

 • Bác Hồ nhận định: “Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc”.

 • Mỗi âm thanh, mỗi từ ngữ, mỗi quy tắc trong tiếng Việt,... đều là di sản quý báu mà bao đời ông cha ta đã để lại.

Xem thêm:

Hướng dẫn soạn giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đủ ý, dễ hiểu

Soạn mấy ý nghĩ về thơ hay nhất

2. Hiểu biết cần thiết về tiếng Việt:

 • Những hiểu biết về chuẩn mực và quy tắc của tiếng Việt ở các phương diện phát âm, chữ viết, dùng từ, đặt câu, tạo lập văn bản, tiến hành giao tiếp,... là cơ sở để xác định phẩm chất trong sáng của lời nói.

 • Cần tích lũy kinh nghiệm từ thực tế giao tiếp, từ sự trau dồi vốn ngôn ngữ qua sách báo hoặc qua việc học tập tại trường lớp.

 • Có thể tìm hiểu và học hỏi tiếng Việt mọi lúc, mọi nơi mà tiếng Việt được sử dụng.

 • Có một số cách nói mới do sự chuyển nghĩa từ theo quy tắc chung là ẩn dụ. Những cách nói này vẫn trong sáng vì vẫn tuân theo quy tắc sử dụng trong tiếng Việt.

3. Ý thức trong hoạt động sử dụng tiếng Việt (nói hoặc viết):

 Soạn bài giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt tiếp theo- CungHocVui

Soạn bài giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt tiếp theo

 • Công cuộc giữ gìn trong sáng của tiếng Việt đòi hỏi trách nhiệm cao của mỗi người.

 • Nói, viết đúng chuẩn mực, quy tắc là điều đầu tiên đảm bảo sự trong sáng. Chỉ có những sự sử dụng mới, sáng tạo riêng nhưng tuân theo quy tắc chung mới đảm bảo yêu cầu trong sáng.

 • Vẫn tiếp nhận yếu tố tích cực của tiếng nước ngoài nhưng tuyệt không cho phép lai tạp, lai căng.

 • Tránh những cách nói thô tục, kệch cỡm để lời nói đạt mức độ “lời hay, ý đẹp” và có văn hóa.

Xem thêm:

Soạn bài ca Hương sơn phong cảnh ngắn nhất

Soạn thao tác lập luận bình luận- ngữ văn 12

Luyện tập:

 Soạn giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt- phần luyện tập- CungHocVui

Soạn giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt- phần luyện tập

Câu 1: (sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập 1, trang 44 - 45) Chọn câu văn trong sáng và phân tích:

       a, Cách sắp xếp các thành phần câu không thích hợp, mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. (Thiếu chủ ngữ đứng trước vị ngữ “đòi hỏi chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể”. “Muốn xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn” là trạng ngữ của câu.) 

       b, Câu văn có đủ thành phần, sắp xếp đúng thứ tự thành phần trạng - chủ - vị. (“Muốn xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn”. là trạng ngữ bổ nghĩa cho câu. “Chúng ta” là chủ ngữ của câu. Vị ngữ theo sau chủ ngữ: “phải có những kế hoạch cụ thể”.)

       c, Câu văn có đủ thành phần, sắp xếp đúng thứ tự thành phần chủ - vị. (Chủ ngữ là cụm từ “Việc xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn”. Vị ngữ: “đòi hỏi chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể”.)

       d, Câu văn sắp xếp đúng thứ tự thành phần chủ - vị. (Chủ ngữ: “Chúng ta”. Vị ngữ: “phải có những kế hoạch cụ thể để xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn”.)

->        Các câu văn b, c, d giữ được sự trong sáng của tiếng Việt. Vì có đủ thành phần câu, sắp xếp thứ tự thành phần hợp lý, diễn đạt ý rành mạch, từ ngữ xác đáng.

Câu 2: (sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập 1, trang 45) Tìm từ nước ngoài không cần thiết sử dụng trong lời quảng cáo:

 • Từ nước ngoài không cần sử dụng trong lời quảng cáo: “Valentine”

 • Từ tiếng Việt có ý nghĩa và sắc thái tình cảm thích hợp: “lễ Tình nhân”

      Trên đây là hướng dẫn Soạn Giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt tiếp theo có tóm tắt lý thuyết, hỗ trợ câu trả lời chi tiết cho câu hỏi luyện tập. Hy vọng với bài soạn trên của CungHocVui sẽ giúp bạn chuẩn bị bài tốt hơn và khơi gợi được hứng thú trong học tập.

shoppe