Đăng ký

Soạn Mấy ý nghĩ về thơ của Nguyễn Đình Thi đầy đủ, dễ hiểu- ngữ văn 12

1,532 từ Soạn bài

Soạn Mấy ý nghĩ về thơ đầy đủ, dễ hiểu

      Gợi ý trả lời câu hỏi sách giáo khoa Ngữ Văn 12, tập 1, từ trang 55 đến trang 60, Mấy ý nghĩ về thơ đầy đủ. Soạn bài Mấy ý nghĩ về thơ của Nguyễn Đình Thi bao gồm đôi nét tác giả, tác phẩm và trả lời câu hỏi cuối bài.

 Soạn mấy ý nghĩ về thơ của Nguyễn Đình Thi- CungHocVui

Soạn mấy ý nghĩ về thơ của Nguyễn Đình Thi

Đọc hiểu văn bản:

Tác giả: Nguyễn Đình Thi (1924 - 2003)  

 • Sinh ra ở Lào, nguyên quán Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 • Thuộc thế hệ các nghệ sĩ trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp.

 • Ông là một người nghệ sĩ đa tài, một nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học và nhạc sĩ Việt Nam thời hiện đại. Am hiểu và đạt thành tựu trên nhiều lĩnh vực.

 • Năm 1996, ông được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

 • Tác phẩm tiêu biểu: Siêu hình học (triết luận - 1942), Xung kích (truyện, văn xuôi - 1951), Mấy vấn đề về văn học (tiểu luận - 1956), Đất nước (thơ - 1955), Con nai đen (kịch - 1961), Diệt phát xít (nhạc - 1945), ...

Xem thêm:

Hướng dẫn soạn bài tuyên ngôn độc lập 

Soạn bài giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt

Tác phẩm: Mấy ý nghĩ về thơ

 • Hoàn cảnh sáng tác: Trích tập Mấy vấn đề văn học. Ban đầu tại Hội nghị tranh luận văn nghệ đã được tổ chức ở Việt Bắc 9/1949, Nguyễn Đình Thi trình bày quan niệm của mình về thơ. 

Trả lời câu hỏi:

Câu 1:

Đặc trưng cơ bản nhất của thơ là biểu hiện tâm hồn con người, được Nguyễn Đình Thi lí giải:

 • Thơ và con người có quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. 

 • Khẳng định bằng các câu hỏi tu từ: “Đầu mối của thơ ca có lẽ ta đi tìm bên trong tâm hồn con người chăng?”.

 • Thơ là cách người viết bộc lộ tâm trạng, ý nghĩ, tình cảm của người: “Ta nói trời xanh … đọc thơ về trời xanh”.

 • Khi nhìn chữ, nghe thơ người đọc tự tạo được trạng thái tâm lý truyền sang.

Câu 2:

 Soạn bài mấy ý nghĩ về thơ đầy đủ- CungHocVui

Soạn bài mấy ý nghĩ về thơ đầy đủ

Những yếu tố đặc trưng khác của thơ được Nguyễn Đình Thi đề cập đến:

 • Hình ảnh: “là hình ảnh thực nẩy lên trong tâm hồn khi ta sống trong một cảnh huống hoặc trạng thái nào đấy" - những hình ảnh có cảm xúc, thái độ, tình cảm, suy nghĩ.

 • Tư tưởng: “hiểu thơ là vấn đề của tâm hồn” - hình thành từ rung động tâm hồn.

 • Cảm xúc: “tóe lên ở những nơi giao nhau của tâm hồn với ngoại vật, trước hết là những cảm xúc” - yếu tố quan trọng nhất của thơ đích thực.

 • Cái thực: “hình ảnh sống, những hình ảnh có sức lôi cuốn và thuyết phục người đọc” - cái truyền cảm giữa người viết với người đọc, người nghe.

Câu 3:

- Nguyên nhân ngôn ngữ thơ đặc biệt so với ngôn ngữ các thể loại văn học khác:  có nhịp điệu, có nhạc,“thi tại ngôn ngoại” (ý thơ ở ngoài lời thơ)

 

Ngôn ngữ các thể loại văn học khác Ngôn ngữ thơ
 • Truyện, ký: ngôn ngữ kể chuyện
 • Kịch: ngôn ngữ đối ngoại
Có nhịp điệu, có nhạc điệu và giàu cảm xúc. Có bằng, trắc, trầm, bổng, hình ảnh, tình ý, tâm hồn.

 

- Quan niệm về thơ tự do, thơ không vần của Nguyễn Đình Thi:

 • Đó không là vấn đề. Thơ không quan trọng luật lệ. Chỉ có giá trị nghệ thuật, giá trị thơ đem đến cho người đọc mới thực sự cần được chú trọng.

-> quan niệm tiến bộ, đúng đắn, theo kịp thời đại.

Câu 4:

Những vấn đề đặt ra được làm sáng tỏ nhờ vào tài hoa của Nguyễn Đình Thi trong:

 • Lý luận của tác phẩm gắn liền thực tiễn.

 • Hệ thống luận điểm: rõ ràng.

 • Lập luận: sắc sảo, chặt chẽ.

 • Dẫn chứng: thuyết phục, xác đáng.

 • Các thao tác lập luận: so sánh, phân tích, giải thích, bác bỏ được vận dụng linh hoạt

 • Chọn lọc từ ngữ tinh tế, hiệu quả, đa dạng, phong phú.

Câu 5:

Giá trị quan niệm về thơ của Nguyễn Đình Thi trong ngày nay:

 • Vẫn vẹn nguyên giá trị như ngày nào.

 • Bản chất của thơ là bất biến theo thời gian.

 • Tính đúng đắn, thực tiễn và gắn chặt với cuộc sống của quan niệm trên.

 • Bất kể thời đại, con người đều có nhu cầu sáng tác, thưởng thức vần thơ. Việc định hướng sáng tạo và cảm thụ thơ ca có ý nghĩa rất lớn cho nhu cầu đó.

      Trên đây là hướng dẫn soạn bài Mấy ý nghĩ về thơ của Nguyễn Đình Thi chi tiết, có hỗ trợ đọc hiểu văn bản, trả lời câu hỏi cuối bài. Chúc các bạn ngày càng yêu thích và học tốt môn Văn.

 

shoppe