Đăng ký

Soạn bài: Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội (Siêu ngắn)

748 từ Soạn bài

1.Mở bài

Nêu vấn đề nghị luận

2.Thân bài

   -Khái quát thực trạng tai nạn giao thông: một quốc nạn, số vụ tai nạn giao thông không ngừng tăng lên qua các năm,...

   -Nguyên nhân:

      +Chủ quan: ý thức của người tham gia giao thông chưa cao,...

      +Khách quan: chế tài xử lí chưa nghiêm, công tác quan lí, thanh tra còn nhiều lỏng lẻo, cơ sở vật chất, đường sá còn nhiều hạn chế,...

   -Hậu quả:

      +ảnh hưởng tới sức khỏe: chấn thương sọ não, bại liệt,... và thậm chí cả cái chết

      +gánh nặng cho gia đình, xã hội,...

      +thiệt hại về kinh tế

      +gây mất trật tự an toàn xã hội

   -Biện pháp:

      +Đề ra chế tài phù hợp, xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm

      +Nâng cao chất lượng đường sá, cơ sở vật chất,...

      +Tuyên truyền, giáo dục ý thức cho người tham gia giao thông

      +Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về luật an toàn giao thông.

3.Kết bài

   -Khái quát vấn đề

   -Suy nghĩ của bản thân

1.Mở bài

Nêu vấn đề nghị luận

2.Thân bài

   -Thực trạng trẻ em lang thang, cơ nhỡ ở nước ta hiện nay:

      +Số lượng không ngừng tăng lên

      +Đối diện với nguy cơ thất học, rơi vào các tệ nạn xã hội,...

      +Bị bóc lột sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm,...

   -Nguyên nhân:

      +Do cuộc sống đói nghèo, lạc hậu

      +Bị bỏ rơi

      +Biến cố gia đình, sống thiếu tình yêu thương, sự quan tâm của bố mẹ,..

   -Ý nghĩa việc xuất hiện những “mái ấm tình thương”:

      +“Mái ấm tình thương” được xây dựng ngày càng nhiều ở nước ta

      +Tạo cơ hội để trẻ em lang thang, cơ nhỡ được học tập, tương lai tốt đẹp hơn

      +Giảm bợt gánh nặng cho xã hội

      +Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

   -Biện pháp nhân rộng:

      +Tuyên truyền, nêu cao giá trị, ý nghĩa của những “mái ấm tình thương”

      +Kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức

      +Thành lập các tổ chức tình nguyện

3.Kết bài

   -Khái quát vấn đề nghị luận

   -Suy nghĩ của bản thân

1.Mở bài

Nêu vấn đề nghị luận

2.Thân bài

   -Thực trạng tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ở nước ta hiện nay

   -Bình luận về hiện tượng:

      +Phân tích những hậu quả của hiện tượng

      +Nguyên nhân

      +Biện pháp khắc phục

3.Kết bài

   -Khái quát vấn đề nghị luận

   -Suy nghĩ của bản thân

Xem tiếp các bài Soạn văn lớp 12 siêu ngắn:

Loạt bài Soạn văn lớp 12 siêu ngắn | Tác giả - Tác phẩm Văn lớp 12 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12.

shoppe