Đăng ký

Soạn bài Ôn tập cuối học kì I: (Tiết 8) - Soạn tiếng việt lớp 2

      1. Kiểm tra học thuộc lòng (học thuộc các bài HTL trong chương trình).

      2. Nói lời đáp của em:

     a) Khi bà bảo em giúp bà xâu kim.

    b) Khi chị bảo em giúp chị nhặt rau nhưng em chưa làm bài xong.

    c) Khi một bạn ở lớp nhờ em giúp bạn làm trong giờ kiểm tra.

    d) Khi bạn mượn em cái gọt bút chì.

  Hướng dẫn: Em lần lượt đọc và thực hiện yêu cầu từng câu một

    a) Em có thể nói lời đáp như sau:

+ Dạ! Cháu làm ngay đây ạ!

+ Vâng!

+ Bà để đấy, cháu đến giúp bà ngay ạ!

  b) Em có thể nói lời đáp như sau:

+ Chị chờ em một chút, làm xong bài này, em sẽ giúp chị ngay, chị nhé!

+ Chị ơi, em còn hai bài tập nữa, làm xong em sẽ giúp chị.

  c) Em có thể nói với bạn như thế này:

+ Làm bài ở nhà, mình cỏ thể giúp bạn được, còn bây giờ là kiểm tra, bạn thông cảm cho mình.

+ Mình không thể giúp bạn trong lúc này. Thông cảm cho mình.

   d) Em có thể nói với bạn như sau:

+ Vâng! Bạn cầm lấy!

+ Chờ mình một lát, mình sẽ đưa cho bạn ngay.

+ Cái gọt bút chì của mình không được bén lắm, cậu dùng tạm vậy.

   3. Viết khoảng 5 câu nói về một bạn lớp em

   “Yến Ngọc học với em một lớp. Nhà lại ở gần nhau nên chúng em càng thân nhau hơn. Yến Ngọc học giỏi, hát hay, tính tình thùy mị, dễ gần gũi. Cả lớp em ai cũng mến Ngọc, quý Ngọc. Bố em thường nói: “Chú Giảng có đứa con ngoan thật!”

shoppe