Đăng ký

Soạn bài Ôn tập cuối học kì I: (Tiết 3) - Soạn tiếng việt lớp 2

   1. Kiểm tra tập đọc (thực hiện như tiết 1, tiết 2)

   2. Thi tìm nhanh một số bài tập đọc trong sách Tiếng Việt 2, tập một theo mục lục.

  - Hướng dẫn: Em lật trang cuối phần “Mục lục” đọc nhiều lần thì sẽ thành thạo trong kĩ năng nhận biết.

   3. Nghe viết: (viết vài ba lần đoạn văn trong sách giáo khoa bằng cách học nhóm: bạn đọc, em viết, em đọc, bạn viết).

shoppe