Đăng ký

Soạn bài Ôn tập cuối học kì I : (Tiết 1) – Soạn tiếng việt lớp 2

    1.Kiểm tra đọc

   Đọc lại tất cả những bài tập đã học. Chú ý sửa sai những phụ âm đầu vần, thanh điệu mà địa phương mình hay mắc phải.

  2. Tìm những từ chỉ sự vật trong câu sau:

    “Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non”.

  Hướng dẫn: Trước hết em cần hiểu nghĩa của từ “chỉ sự vật”: Nó chính là "cái tồn tại có ranh giới rõ ràng phân biệt với cái tồn tại khác”. Hiểu được như vậy, em sẽ có cơ sở để xác định các sự vật được nêu trong câu trên.

  - Gợi ý: Những từ chỉ sự vật trong câu là:

  “ô cửa, máy bay, nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non”.

   3. Viết bản tự thuật theo mẫu đã học

  - Hướng dẫn: Dựa vào mẫu tự thuật ở trang 7 sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 1. Em hãy viết một bản tự thuật về chính mình. 

shoppe