Đăng ký

Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc - Ngắn gọn nhất

337 từ Soạn bài

Câu 1.

a. Các luận điểm chính của bài: - Mở bài

- Thân bài gồm 3 luận điểm

- Kết bài

b. Cách sắp xếp các luận điểm trên khác với trật tự thông thường.

Câu 2. Tác giả cho rằng văn thơ của Nguyễn Đình Chiểu cũng giống như "những vì sao có ánh sáng khác thường", "con mắt chúng ta phải chăm chú nhìn thì mới thấy".

Câu 3. Tác giả đã giúp chúng ta nhận ra những "ánh sáng khác thường" của ngôi sao sáng Nguyễn Đình Chiểu trên bầu trời văn nghệ Việt Nam.

Câu 4. Tác giả lại cho rằng ngôi sao Nguyễn Đình Chiểu đáng phải sáng tỏ hơn nữa không chỉ thời ấy, mà còn cả trong thời đại hiện nay.

Câu 5. Bài nghị luận này không hề khô khan mà đầy sức hấp dẫn, lôi cuốn là nhờ những yếu tố sau đây:

- Cách nghị luận không chỉ xác đáng, chặt chẽ, mà còn xúc động, thiết tha, với nhiều hình ảnh, ngôn ngữ đặc sắc, khiến người dọc còn nhớ mãi.

- Cách nhìn mới mẻ, có giá trị phát hiện của tác giả đã lôi cuốn người đọc vào bài viết của mình.

Click vào Bài tiếp theo > để xem bài soạn đầy đủ