Đăng ký

Soạn bài: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

148 từ Soạn bài

Câu 1 (trang 44 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):

Trong các câu:

   - Câu a từ đòi hỏi không cần thiết, nếu bỏ từ này thì câu văn sẽ đạt được sự trong sáng.

   - Các câu b,c, d là những câu trong sáng do thể hiện rõ các thành phần ngữ pháp và quan hệ trong câu.

Câu 2 (trang 45 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):

    - Từ nước ngoài không cần thiết: Valentine

    - Từ tiếng Việt có ý nghĩa và sắc thái biểu cảm thích hợp với nội dung biểu đạt: ngày lễ tình yêu, ngày lễ tình nhân.

shoppe