Đăng ký

Soạn bài: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

294 từ Soạn bài

Câu 1 (trang 33 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):

Từ ngữ của Hoài Thanh:

   - Kim Trọng: rất mực chung tình.

   - Thúy Vân: cô em gái ngoan.

   - Hoạn Thư: người đàn bà bản lĩnh khác thường, biết điều mà cay nghiệt.

   - Thúc Sinh; anh chàng sợ vợ.

   - Từ Hải: chợt hiện ra, chợt biến đi như một vì sao lạ.

   - Sở Khanh: cái vẻ chải chuốt dịu dàng.

   - Bọn nhà chứa: cái xã hội ghê tởm đó sống nhơ nhúc.

Câu 2 (trang 34 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):

Đặt lại dấu câu:

Tôi có lấy ví dụ về một dòng sông. Dòng sông vừa trôi chảy vừa phải tiếp nhận - dọc đường đi của mình - những dòng nước khác. Dòng ngôn ngữ cũng vậy - một mặt nó phải giữ bản sắc cố hữu của dân tộc nhưng nó không được phép gạt bỏ, từ chối những gì thời đại đem lại.

Câu 3 (trang 34 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):

Có sự lạm dụng từ nước ngoài: fan, file, haker.

Thay thế bằng các từ tiếng Việt:

   - Fan Người hâm mộ

   - FileTập tin

    - HakerTin tặc

shoppe