Đăng ký

Soạn bài: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (Siêu ngắn)

378 từ Soạn bài

Câu 1 (trang 33, sgk ngữ văn 12, tập 1)

Khi miêu tả nhân vật như Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc Bà, Tú Bà tác giả đã sử dụng những từ ngữ chuẩn xác, từ đó, giúp bộc lộ những nét tính cách, đặc điểm con người của từng nhân vật.

   -Mã Giám Sinh: mày sâu nhẵn nhụi, bản chất sỗ sàng, con buôn thể hiện ngay bằng hành động

   -Sở Khanh: chải chuốt, dịu dàng, bề ngoài bóng bẩy nhưng lừa lọc, bội tình

   -Bạc Bà: miệng thề xoen xoét, lừa lọc, điêu trá

   -Tú Bà: nhờn nhợt, sống bằng nghề buôn bán phấn người

Câu 2 (trang 34, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Tôi có lấy ví dụ về một dòng sông dòng sông vừa trôi chảy, vừa phải tìm nhận dọc đường đi của mình dòng nước khác. Dòng ngôn ngữ cũng vậy, một mặt nó phải giữ bản sắc cố hữu của dân tộc nhưng nó không được phép gạt bỏ, từ chối những thứ mà thời đại đem lại.

Câu 3 (trang 34, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

-Một số từ ngữ nước ngoài được cho là lạm dụng: file, hacker

-Thay thế: file – tập tin, hacker – tin tặc

Xem tiếp các bài Soạn văn lớp 12 siêu ngắn:

Loạt bài Soạn văn lớp 12 siêu ngắn | Tác giả - Tác phẩm Văn lớp 12 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12.

shoppe