Đăng ký

Phản ứng hóa học và các bài tập cân bằng phương trình hóa học lớp 8

Phản ứng hóa học và các bài tập cân bằng phương trình hóa học lớp 8

Bài học ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về công thức tổng quát của các phương trình hóa học, cách giải phương trình hóa học và viết phương trình phản ứng hóa học trong chương trình lớp 8. Mời các bạn cùng theo dõi!

I. Phương trình hóa học tổng quát

PT hóa học là những phản ứng hóa học nhằm phản ánh quá trình diễn ra và tác động lẫn nhau giữa các chất, giúp chúng ta có thể hình dung một cách rõ ràng về một phản ứng hóa học. Để làm tốt được các bài tập hóa học chúng ta cần phải viết đúng phương trình phản ứng. Chính vì vậy, việc viết phương trình đúng là một trong những kiến thức cơ bản đầu tiên mà chúng ta cần học nếu muốn học tốt môn hóa.

Đặc điểm:

  • Phương trình phản ứng tổng quát gồm có hai vế, vế bên trái thể hiện các chất tham gia, vế bên phải là các chất sản phẩm.
  • PT hóa học thể hiện sơ đồ diễn ra các phản ứng hóa học.
  • Hai vế của phương trình luôn luôn phải cân bằng và được nối với nhau bằng một mũi tên.
  • Phương trình tuân theo định luật bảo toàn khối lượng.
  • Dùng để giải bài tập hóa học bằng cách tính theo phương trình hóa học.

II. Cách viết phương trình hóa học

Ví dụ về phản ứng: Khí hiđro + Khí oxi → Nước (sơ đồ bằng chữ)

Bước 1: Chuyển sơ đồ bằng chữ sang dạng sơ đồ bằng các ký hiệu hóa học của các chất tham gia và sản phẩm tạo thành.

Ta được: \(H_2 +O_2  ---→ H_2O\)

Bước 2: Đảm bảo số nguyên tử của từng chất tham gia tại hai vế của phương trình phải bằng nhau, tuân thủ theo nội dung định luật bảo toàn m.

Xét \(H_2 +O_2 --- → H_2O\)

- Ta thấy bên trái và bên phải số hidro đã cân bằng, nhưng vế phải lại có hai nguyên tử oxi, vậy nên ta thêm 2 vào phân tử nước để cân bằng số oxi, ta được:

\(H_2 +O_2---→ 2 H_2O\)

- Sau khi xử lý xong số oxi ta lại thấy số hidro ở 2 vế lại không bằng nhau. Cụ thể, bên trái có 2 nguyên tố nhưng bên phải lại có 4. Để cân bằng ta thêm 2 vào trước H2 của vế trái, ta được:

\(2 H_2 +O_2 ---→ 2 H_2O\)

- Sau khi thực hiện xong ta thấy số oxi và hidro đều đã cân bằng, vậy phương trình đã cân bằng.

Bước 3: Sau khi cân bằng xong, ta thay mũi tên nét đứt bằng nét liền thể hiện hai vế đã cân bằng.

\(2 H_2 +O_2 → 2 H_2O\)

Tìm hiểu thêm:

III. Các loại phản ứng hóa học

  • Phản ứng hóa hợp: Kết thúc phản ứng chỉ thu được 1 chất duy nhất được tổng hợp nên từ các chất tham gia phản ứng.
  • Phản ứng phân hủy: Từ 1 chất ban đầu ta phân hủy ra được nhiều chất.
  • Phản ứng oxi hóa - khử: Xảy ra cùng một lúc hai phản ứng khử và oxi hóa.
  • Phản ứng thế: khi đó nguyên tố này của hợp chất này thế cho nguyên tố kia của hợp chất khác, hay ta gọi đây là phản ứng trung hòa.
  • Phản ứng tỏa nhiệt: Phản ứng xảy ra có kèm theo sự giải phóng năng lượng tồn tại dưới nhiều dạng.

IV. Bài tập cân bằng phương trình hóa học

Cân bằng các phản ứng sau:

1) \(C_nH_{2n}      +       O_2     →             CO_2   +       H_2O\)

 2)\( C_nH_{2n + 2}  +       O_2     →          CO_2   +       H_2O\)

3) \(C_nH_{2n - 2}  +       O_2       →        CO_2   +       H_2O\)

 4) \(C_nH_{2n - 6}  +       O_2      →         CO_2   +       H_2O\)

5) \(C_nH_{2n + 2}O        +       O_2         →      CO_2   +       H_2O\)

6) \(C_xH_y       +       O_2          →     CO_2   +       H_2O\)

7) \(C_xH_yO_z   +       O_2        →       CO_2   +       H_2O\)

8) \(C_xH_yO_zN_t          +       O_2       →    CO_2   +       H_2O   +   N_2\)

9) \(CH_x   +  O_2   →   CO_y    +    H_2O\)

10)\( FeCl_x   +   Cl_2  →  FeCl_3\)

Đáp án:

Bài tập về cân bằng phương trình hóa học

Luyện tậpPhương trình hóa học

Để làm được những bài tập hóa học thì chúng ta phải viết tốt phương trình, những kiến thức căn bản này chắc chắn sẽ rất bổ ích và hữu dụng đối với các bạn để có thể đạt được điểm cao môn hóa học!

shoppe