Bài 7. Bài thực hành 2 - Hóa lớp 8

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 7. Bài thực hành 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 7: Bài thực hành 2

1. Thí nghiệm 1: Hiện tượng: Sau một thời gian thấy quỳ tím chuyển sang màu xanh. Giải thích: Do khí amoniac từ bông đã di chuyển theo các phân tử không khí trong bình, tới giấy quỳ thì làm giấy quỳ hoá xanh. 2. Thí nghiệm 2: Hiện tượng: • Ở cốc 1, sau khi khuấy thì cốc nước có màu tím. • Ở cốc 2

Báo cáo bài thực hành 2

1. THÍ NGHIỆM 1: Hiện tượng: Sau một thời gian thấy quỳ tím chuyển sang màu xanh. Giải thích: Do khí amoniac từ bông đã di chuyển theo các phân tử không khí trong bình, tới giấy quỳ thì làm giấy quỳ hoá xanh. 2. THÍ NGHIỆM 2: Hiện tượng: • Ở cốc 1, sau khi khuấy thì cốc nước có màu tím. • Ở cốc 2

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 7. Bài thực hành 2 - Hóa lớp 8 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!