Bài 8. Bài luyện tập 1 - Hóa lớp 8

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 8. Bài luyện tập 1 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 (trang 30 SGK Hóa 8)

A. Vật thể tự nhiên : thân cây Vật thể nhân tạo : Chậu Chất : Nhôm, chất dẻo, xenlulozo. B. Dùng nam châm hút sắt tách được sắt ra. Cho hỗn hợp còn lại vào nước thì nhôm chìm xuống còn gỗ nổi lên do nhôm có khối lượng riêng 2,7g/cm3 lớn hơn nước 1g/cm3 và gỗ có khối lượng riêng 0,8g/cm3 nhỏ hơn nướ

Bài 1 trang 30- Sách giáo khoa Hóa 8

a. Những từ chỉ vật thể gồm: chậu, thân cây.     Những từ chỉ chất gồm: nhôm, chất dẻo, xelulozo. b. Tách sắt ra khỏi hỗn hợp bằng nam châm. Hỗn hợp còn lại được đưa vào vào nước D = 1 g/cm^{3}, khối lượng riêng của nhôm D = 2,7 g/cm^{3}  nặng hơn khối lượng riêng của nước nên bị chìm. Khối lư

Bài 2 (trang 31 SGK Hóa 8)

A. – Số proton: 12p; – Số lớp electron: 3 – Số electron: 12e; Số e lớp ngoài cùng: 2e B. – Khác nhau: về số p, số e và số lớp e Canxi: 20p, 20e, 4 lớp e Magie: 12p, 12e, 3 lớp e. – Giống nhau: về số e lớp ngoài cùng đều là 2e. B Khác nhau về số p và số e ở nguyên tử canxi là 20. Giống nhau về số e

Bài 2 trang 31- Sách giáo khoa Hóa 8

a. Số p = 12;     Số e = 12;     Số e lớp ngoài cùng = 2. b. Nguyên tử Số p trong hạt nhân Số e trong nguyên tử Số lớp electron Số e lớp ngoài cùng Mg 12 12 3 2 Ca 20 20 4 2 So sánh khác nhau khánc nhau khác nhau giống  

Bài 3 (trang 31 SGK Hóa 8)

A. PTK của hợp chất nặng hơn phân tử hidro 31 lần Phân tử khối của phân tử hidro là 1.2 = 2 đvC ⇒ Phân tử khối của hợp chất là: 2.31 = 62 đvC B. PTK hợp chất = 2.NTK X + 1.NTK O = 62 đvC ⇒ 2.NTK X + 16 = 62 đvC NTK X = 6216/2 = 23 đvC Vậy nguyên tử khối của X là 23. Nguyên tố X là natri Na

Bài 3 trang 31- Sách giáo khoa Hóa 8

a. Phân tử khối của hợp chất X2O là: 31 . M{H{2}} = 31 . 2 = 62 đvC b. Nguyên tử khối của X là 62 12 : 2 = 23 đvC Vậy X là nguyên tố natri Na. 

Bài 4 (trang 31 SGK Hóa 8)

A Những chất tạo nên từ hai NGUYÊN TỐ HÓA HỌC trở lên được gọi là HỢP CHẤT. B Những chất có PHÂN TỬ gồm những nguyên tử cùng loại LIÊN KẾT VỚI NHAU được gọi là ĐƠN CHẤT. C ĐƠN CHẤT là những chất tạo nên từ một NGUYÊN TỐ HÓA HỌC. D HỢP CHẤT là những chất có PHÂN TỬ gồm những nguyên tử khác loại LIÊN

Bài 4 trang 31- Sách giáo khoa Hóa 8

a. Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên gọi là hợp chất. b. Những chất có phân tử gồm những nguyên tử cùng loại tạo nên được gọi là đơn chất. c. Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học. d. Hợp chất là những chất có phân tử gồm những nguyên tử khác loại hợp thành. e. Hầ

Bài 5 (trang 31 SGK Hóa 8)

Phương án D. Ý 1 : Nước cất là tinh khiết Hoặc sửa lại ý 2 : Vì nước cất tạo bởi hai nguyên tố hidro và oxi

Bài 5 trang 31- Sách giáo khoa Hóa 8

Chọn phương án D: Cả 2 ý đều đúng nhưng ý 2 không giải thích cho ý 1

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 8. Bài luyện tập 1 - Hóa lớp 8 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!