Đăng ký

Những suy nghĩ của em về "Bài Toán dân số"

647 từ

Những suy nghĩ của em về "Bài toán dân số"

Từ bài toán cổ của nhà thông thái kén rể, tác giả "sáng mắt ra" bài toán dân số.

2. Thái An đưa ra những con số để thuyết minh về sự gia tăng dân số.
 
Nếu từ khai thiên lập địa, loài người chỉ có 2 người (theo Kinh Thánh, đó là chàng A-đam và nàng E-va), thì đến năm 1995 dân số toàn thế giới là 5,63 tỉ người. Nếu theo bài toán cổ thì loài người phát triển theo cấp số nhân, công bội là 2, đã đạt đến ô số 30.

Phụ nữ châu Phi và châu Á (hai châu lục hiện có nhiều nước nghèo, nước kém phát triển) sinh đẻ nhiều nhất (theo thống kê của Hội nghị Cai-rô, Ai Cập ngày 5-9-1994):
 
+ Tỉ lệ sinh con của một phụ nữ Ấn Độ là 4,5; Nê-pan: 6,3; Ru-an-đa: 8, Tan-da-ni-a: 6,7; Ma-đa-gát-xca: 6,6.
 
+ Phụ nữ Việt Nam là 3,7.
 
- Nếu gia tăng dân số theo tỉ lệ 1,73% như năm 1975 hoặc 1,57% năm 1990, thì đến năm 2015 dân số hành tinh là hơn 7 tỉ người; số dân số ấy đã mon men sang ô thứ 31 của bàn cờ, theo bài toán cổ.
- Riêng Việt Nam từ năm 1945 dân số chỉ có 20 triệu người, năm 2000 đã lên đến trên 80 triệu người. Trải qua 30 năm chiến tranh khốc liệt, sau hơn nửa thế kỉ, dân số nước ta tăng lên hơn 4 lần.
 
3. Suy nghĩ của tác giả về vấn đề gia tăng dân số

- Đừng để cho mỗi con người trên Trái Đất này chỉ còn diện tích 1 hạt thóc.
 
- Phải làm thế nào để chặng đường của loài người đi đến ô thứ 64 càng dài lâu hơn càng tốt.

-  Đó là con đường "tồn tại hay không tồn tại" của chính loài người.
 
- Suy rộng ra, vấn đề gia tăng dân số, kế hoạch hóa gia đình quan hệ đến vấn đề đói nghèo, phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa,... của mỗi quốc gia, nhất là ở châu Phi châu Á hiện nay.

shoppe