Đăng ký

Công thức ném thẳng đứng lên trên

Công thức ném thẳng đứng lên trên: (  \(h_{max}\): độ cao lớn nhất vật đạt được ;  \(v_0\): vận tốc ban đầu)

           \(h_{max}=\dfrac{v_0^2}{2g}\)

            \(a=-g\)

Phương trình chuyển động và phương trình vận tốc:

            \(y=-\dfrac{1}{2}gt^2+v_0 t\)

            \(v=v_0-gt\)

            \(v^2-v_0^2=2gh\)

 

Ngoài ra các bạn có thể xem tổng hợp công thức vật lý 10,11,12 đầy đủ, chi tiết nhất TẠI ĐÂY