Đăng ký

Năng lượng của con lắc đơn

Công thức tính động năng:

           \(W_đ=\dfrac{1}{2} mv^2\)

Công thức tính thế năng:

           \(W_t=\dfrac{1}{2}mgl \alpha^2=mgl(1- \cos \alpha)\)

Công thức tính cơ năng:

           \(W=\dfrac{1}{2}m \omega^2 S_0^2=\dfrac{1}{2}mgl \alpha_0^2\)

Khi      \(W_đ=nW_t \Rightarrow\left\{\begin{matrix}a= \pm \dfrac{ \alpha_0}{\sqrt{n+1}}\\ v=\pm \alpha_0 \sqrt{\dfrac{gl}{\dfrac{1}{n}+1}}\end{matrix}\right.\)

Chu kỳ con lắc đơn ở độ cao

Chu kỳ con lắc đơn ở độ sâu

Tổng hợp công thức vật lí 10,11,12

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe