Đăng ký

Chu kỳ con lắc đơn ở độ sâu

Con lắc đơn có chu kỳ T ở độ sâu  \(h_1\), nhiệt độ  \(t_1\). Khi đưa tới độ sâu  \(h_2\), nhiệt độ  \(t_2\) thì ta có:

                     \(\dfrac{\Delta T}{T}=\dfrac{\Delta h}{2R}+\dfrac{\lambda \Delta t}{2}\)

Với R=6400 km là bán kính trái đất, \(\lambda\) là hệ số nở dài của thanh con lắc đơn

Chu kỳ con lắc đơn ở gia tốc g

Con lắc đơn chịu tác dụng ngoại lực

Tổng hợp tất cả công thức vật lý 10

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào