Đăng ký

Chu kỳ con lắc đơn ở độ cao

Con lắc đơn có chu kỳ T ở độ cao  \(h_1\), nhiệt độ  \(t_1\). Khi đưa tới độ cao  \(h_2\), nhiệt độ  \(t_2\) thì ta có:

                      \(\dfrac{ \Delta T}{T}=\dfrac{ \Delta h}{R}+\dfrac{\lambda \Delta t}{2}\)

Với R=6400 km là bán kính trái đất, \(\lambda\) là hệ số nở dài của thanh con lắc đơn

Chu kỳ con lắc đơn ở độ sâu

Chu kỳ con lắc đơn ở gia tốc g

Tổng hợp công thức vật lí 10,11,12

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào