Đăng ký

Lý thuyết về trùng giày và trùng biến hình chuẩn nhất - Sinh học lớp 7

Trong bài viết này, Cunghocvui với bạn sẽ đi tìm hiểu về trùng biến hình và trùng giày, hy vọng sau bài viết các bạn có thể giải thích được trùng giày di chuyển như thế nào, nhân trùng giày có gì khác với nhân trùng biến hình và có thể lập bảng so sánh trùng giày và trùng biến hình.

Trùng biến hình

I) TRÙNG BIẾN HÌNH - TRÙNG GIÀY

1) Trùng biến hình

a) Nơi sống và hình dạng

- Chủ yếu sống ở mặt bùn, các ao tù hoặc ở hồ nước lặng.

- Có kích thích nhỏ thay đổi, chỉ nhìn thấy dưới kính hiển vi, khoảng 0,01mm - 0,05mm.

b) Cấu tạo

Trùng biến hình

- Cơ thể đơn bà đơn giản nhất

- Gồm: chất nguyên sinh lỏng và nhân.

c) Di chuyển: Cơ thể chúng luôn biến đổi hình dạng nhờ chất nguyên sinh, chất nguyên sinh đó khi dồn về một phía sẽ tạo thành chân giả để di chuyển.

d) Dinh dưỡng

Dinh dưỡng ở trùng biến hình

- Lấy dinh dưỡng bằng cách bắt mồi và tiêu hóa mồi trong tế bào (tiêu hóa nội bào)

- Thải: Nước thừa được tập trung về không bào co bóp rồi chuyển ra ngoài, riêng chất thải thì có thể được loại ra ở bất kì vị trí nào trên cơ thể.

- Hô hấp thực hiện qua bề mặt cơ thể, lấy oxi và thải cacbonic

e) Sinh sản

Trùng biến hình sinh sản vô tình bằng cách phân tách cơ thể thành hai theo mọi hướng nếu gặp điều kiện thuận lời về thức ăn, nhiệt độ,...

2) Trùng giày

Cấu tạo trùng giày

a) Cấu tạo

- Nhân gồm nhân bé và nhân lớn

- Đều có không bào co bóp cố định ở nửa trước và nửa sau. Phần lõm của cơ thể là rãnh miệng, lỗ miệng và hầu.

b) Di chuyển

Trùng giày di chuyển được đều nhờ vào lông bơi bao quanh cơ thể rung động theo kiểu làn sóng.

c) Dinh dưỡng

- Lấy chất dinh dưỡng từ lông bơi dồn về lỗ miệng, qua hầu và được vo thành viên trong không bào tiêu hóa.

- Các thức ăn biến đổi thành các chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh nhờ enzim tiêu hóa.

- Thải ra ngoài nhờ không bào co bóp.

d) Sinh sản

- Sinh sản vô tính: Phân tách cơ thể thành đôi theo chiều ngang.

- Sinh sản hữu tính bằng việc sinh sản tiến hợp

II) LUYỆN TẬP

Câu 1: Hãy cho biết trùng roi di chuyển như thế nào? Cũng từ đó hãy cho biết trùng giày di chuyển như thế nào?

Hướng dẫn

- Trùng roi di chuyển vừa tiến vừa xoay

- Trùng giày di chuyển theo kiểu làn sóng nhờ lông bơi bao quanh cơ thể rung động.

Câu 2: Hãy lập bảng so sánh trùng giày và trùng biến hình.

Hướng dẫn

So sánh trùng giày và trùng biến hình

Câu 3: Hãy cho biết nhân trùng giày có gì khác với nhân trùng biến hình?

Hướng dẫn

- Ở trùng giày thì trong nhân có nhân lớn và nhân nhỏ.

- Còn ở trùng biến hình thì chỉ có 1 nhân duy nhất.

Trên đây là những kiến thức lý thuyết mà Cunghocvui đã tổng hợp được về trùng biến hình và trùng giày, mong rằng bài viết sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn trong quá trình học tập. Hãy để lại ý kiến thắc mắc của bản thân ở phía dưới comment nhé!

shoppe