Đăng ký

Lý thuyết chuẩn nhất về sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Ở bài viết này Cunghocvui gửi đến bạn những kiến thức về bài sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn, trong bài sẽ đưa ra cho bạn khái niệm điện trở là gì, công thức tính điện trở suất. Cùng bắt tay vào học tập thôi nào!

I) TỔNG QUÁT

1) Khái niệm điện trở là gì?

Điện trở

- Điện trở là thành phần cơ bản nhất và thường được sử dụng của tất cr thành phần điện tử.

- Tên gọi khác: "Thiết bị thụ động" do chúng không chứa nguồn năng lượng (khuếch đại) mà chỉ làm giảm điện áp hoặc tín hiệu dòng điện đi qua chúng.

2) Công thức tính điện trở - điện trở suất

a) Điện trở

- Định luật Ôm cho đoạn mạch:

\(I = \dfrac {U}{R} \Rightarrow U=IR\)

Trong đó:

 • I: Cường độ dòng điện (A)
 • U: Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch (V)
 • R: Điện trở tương đương của toàn mạch (\(\Omega \))

- Đoạn mạch có điện trở mắc nối tiếp

 • \(R = R_1 + R_2 + ... + R_n\)
 • \(U= U_1 + U_2 + ... +U_n\)
 • \(I= I_1 = I_2=...=I_n\)

- Đoạn mạch có điện trở mắc song song

 • \(\dfrac {1}{R} = \dfrac {1}{R_1}+\dfrac {1}{R_2} +...+ \dfrac {1}{R_n}\)
 • \(U=U_1=U_2=...U_n\)
 • \(I=I_1 + I_2 + ... + I_n\)

b) Điện trở suất

\(R = \rho .\dfrac {L}{s}\)

Trong đó:

 • \(\rho \): Điện trở suất
 • R: Điện trở
 • L: Chiều dài của một dây dẫn
 • s: Tiết diện của dây dẫn

c) Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở

\(Q = I^2Rt\)

3) Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây.

\(\dfrac {R_1}{R_2}=\dfrac {l_1}{l_2}\)

Khi ta giảm (tăng) chiều dài dây dẫn bao nhiêu lần thì điện trở của dây dẫn cũng giảm (tăng) bấy nhiêu lần.

II) BÀI TẬP

Bài 1: Cho hai dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện, dây 1 dài 2m và điện trở \(R_1\), dây 2 dài 6m và có điện trở \(R_2\). Hãy tính tỉ số \(\dfrac {R_1}{R_2}\).

Đáp án

 \(\dfrac {R_1}{R_2} = \dfrac {1}{3}\)

Bài 2: Để biết được sự phụ thuộc như thế nào của điện trở vào chiều dài dây dẫn thì ta cần phải xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào?

Đáp án

Đảm bảo 3 đặc điểm sau đây:

- Dây dẫn có cùng tiết diện

- Làm cùng từ một loại vật liệu

- Chiều dài khác nhau

Bài 3: Dây tóc bóng đèn khi chưa mắc vào mạch có điện trở bằng 24\(\Omega\). Mỗi đoạn dài 1cm của dây tóc này có điện trở là 1,5\(\Omega\). Tính chiều dài của toàn bộ sợ dây tóc bóng đèn đó.

Đáp án

\(l = 16cm\)

Bài viết trên đây Cunghocvui đã tổng hợp đầy đủ kiến thức về điện trở là gì, công thức tính điện trở suất. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập, chúc bạn học tập tốt <3

shoppe