Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận- Soạn văn lớp 11

Hướng dẫn giải

   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA VIỆC TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

 • Tóm tắt văn bản nghị luận là trình bày ngắn gọn nội dung của vân bản gốc theo một mục đích trước.
 • Văn bản tóm tắt cần phản ánh trung thực nội dung văn bản gốc.

   II. CÁCH TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

Đọc văn bản về luận li xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh và trả lời các câu hỏi:

 1. Vấn đề được đem ra bàn bạc (nghị luận) là: về luân lí xã hội ở nước ta. Biết được điều này dựa vào nhan đề của văn bản (hoặc câu chù đề hay một sô' câu chủ đề trong phần mở bài của vãn bản).
 2. Mục đích viết vãn bản này của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh là vạch phương hướng cần phải truyền bá chủ nghĩa xã hội Việt Nam để gây dựng đoàn thể nhằm hướng tới mục đích giành độc lập tự do.

   Điều này được nói rõ ở phần III, phần cuối của đoạn trích. Cũng có thể phát hiện chủ đích trên của tác giả ngay trong phần mở bài cũng như ý khái quát các đoạn văn trong phần thân bài.

      3.Để dẫn người đọc đến mục đích ấy, tác giả đã trình bày các luận điểm chính:

 • Khác với Âu châu, dân Việt Nam không có luân lí xã hội (không biết đoàn thể, không trọng công ích).
 • Nguyên nhân của tình trạng trên là do sự suy đồi từ vua đến quan, từ quan đến học trò và các viên chức lớn nhỏ.
 • Muốn Việt Nam tự do, độc lập, trước hết dân Việt Nam phải có đoàn thể, cần truyền bá chủ nghĩa xã hội (coi trọng lợi ích đất nước, của người khác, bênh vực nhau và cùng nhau đòi công bằng xã hội).

       4.Để nêu bật tình trạng đen tốĩ của luân lí xã hội Việt Nam, tác giả nêu các luận cứ đối lập giữa Việt Nam và châu Âu.

Nguyên nhân của thực trạng đen tối của luân lí xã hội Việt Nam.

+ Học trò, viên chức ham chức tước vinh hoa mà nịnh hốt, giả dối, không biết đến dân.

+ Quan lại tham lam nhũng nhiễu, vơ vét, bòn rút của dân, làm tay sai cho thực dân Pháp.

+ Vua thi hành chính sách ngu dân đểdễ bề cai trị.

+ Kẻ có máu mặt trong làng thì tìm mọi cách lo lót kiếm chác chức tước, đè đầu, cưỡi cổ người dán.

   5. Học sinh tự viết văn bản tóm tắt theo nội dung đă tìm hiểu.

Để tóm tất được tốt cần:

 • Đọc kĩ văn bản gốc. Dựa vào nhan dề, phần mở đầu và kết thúc để lựa chọn những ý, những chi tiết phù hợp với mục đích tóm tắt. Đọc từng đoạn trong phần triển khai để nắm được các luận điểm và luận cứ làm sáng tỏ cho chúng.
 • Tìm cách diễn đạt lại các luận điểm, luận cứ một cách mạch lạc.

  LUYỆN TẬP

 Bài tập 1

 Dựa vào nhan đề và phần mở đầu để xác định chủ đề của văn bản.

           a.Sự đa dạng mà thống nhất của In-đô-nê-xi-a.

           b. Xuân Diệu -nhà nghiên cứu bình văn học  

Bài tập 2

      a.Vấn đề nghị luận: Sự lãng phí nước sạch

      Mục đích nghị luận: Xin đừng lãng phí nước, hãy tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước quý giá.

      b.Các luận điềm:

 • Nước là tài sản hay bị hủy hoại lãng phí nhiều nhất.
 • Dân số tăng, nguồn nước cung cấp sẽ không đáp ứng được yêu cầu.
 • Một số quốc gia hiện đang thiếu nước, cố sự tranh chấp về nguồn nước, tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngày càng trầm trọng hơn.

Tóm tắt văn bản

Nhiều quốc gia không có nguồn nước, nhiều nơi xảy ra tranh chấp nguồn nước. Dân số tăng nhanh, công nghiệp phát triền làm cho nguồn nước bị ô nhiễm và nhân loại sẽ thiếu nước nghiêm trọng. Hãy bảo vệ nguồn nước, giữ gìn nước cho chúng ta và cho mai sau.

 

Bạn muốn xem thêm với

Có thể bạn quan tâm

Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp với thao tác lập luận- Soạn văn lớp 11

     BÀI TẬP1     Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi:     a.Đoạn trích viết về vấn đề ảnh hưởng của thơ Pháp vào Thơ mới Việt Nam. Quan điểm của các tác giả là: Ảnh hưởng đó không còn dấu vết vì đã bị Việt hóa.     b.Các tác giả đã sử dụng thao tác lập luận chủ yếu là phân tích và so sánh. Ngoài

Soạn bài Đối thoại và độc thoại trong văn bản tự sự - Soạn văn lớp 9

I. ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ 1. Đọc đoạn văn và trả lời a  Trong ba câu đầu của đoạn trích có ít nhất là hai người phụ nữ tản cư đang nói chuỳện với nhau. Dấu hiệu cho biết điều này vì có hai lượt lời qua lại, nội dung nói của mỗi người đều hướng đến người tiếp ch

Soạn bài Chương trình địa phương phần Tiếng việt - Soạn văn lớp 9

Bài tập 1    Tìm những từ ngữ địa phương trong phương ngữ mà các em đang sử dụng hoặc trong các phương ngữ khác mà em biết: a   Chỉ các sự vật, hiện tượng...không có tên gọi trong các phương ngữ khác và trong ngôn ngữ toàn dân. Mẫu: sầu riêng, chôm chôm phương ngữ Nam Bộ. Nhút: Món ăn làm bằng xơ mí

Soạn bài Làng - Soạn văn lớp 9

CÂU 1. TRUYỆN NGẮN LÀNG ĐÃ XÂY DỰNG ĐƯỢC MỘT TÌNH HUỐNG TRUYỆN LÀM BỘC LỘ SÂU SẮC TÌNH YÊU LÀNG QUÊ VÀ LÒNG YÊU NƯỚC Ở NHÂN VẬT ÔNG HAI. ĐÓ LÀ TÌNH HUỐNG NÀO?    Kim Lân đã đặt nhân vật chinh của truyện là ông Hai vào một tình huống gay gắt là cái làng mà ông hết lòng yêu mến tự hào đã theo giặc lập

Hiệu suất phản ứng tính theo sản phẩm

Khi biết khối lượng thực tế và khối lượng lý thuyết thì hiệu suất phản ứng theo sản phẩm được tính theo công thức sau:                           \H=\dfrac {M{tt}} {M{lt}}.100\%\

Hiệu suất phản ứng theo chất phản ứng

Khi biết lượng chất tham gia phản ứng và lượng chất ban đầu thì hiệu suất phản ứng theo chất phản ứng được tính theo công thức sau:                                                     \H=\dfrac {m{tgpu}} {m{bd}}.100\%\