Đăng ký

Giải câu hỏi Trang 101 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     a) Để đo điện trở cỡ 2200 \(\Omega\) ta làm như sau:

     - Vặn núm xoay ở giữa máy đến vị trí có chấm ghi 20K nằm ở khu vực có ghi kí hiệu \(\Omega\)

     - Cắm hai đầu dây đo vào hai lỗ "COM" và "\(V/\Omega\)".

     - Nhấn nút "ON/OFF" để mở máy.

     - Dùng hai đầu dây đo chập sát vào hai đầu điện trở cần đo.

     - Chờ cho kim đồng hồ ổn định rồi đọc giá trị.

     - Giá trị hiển thị trên máy đo tính theo \(k \Omega.\)

     - Sai số đo của máy tính gần đúng là 1%.

     b) Để đo điện áp xoay chiều cỡ 12,5V ta làm như sau:

     - Vặn núm xoay ở giữa máy đến vị trí có chấm ghi 20 nằm ở khu vực có ghi kí hiệu ACV.

     - Cắm hai đầu dây đo vào hai lỗ "COM" và "\(V/\Omega\)".

     - Nhấn nút "ON/OFF" để mở máy.

     - Dùng hai đầu dây đo chập sát vào hai đầu đoạn mạch có điện áp cần đo.

     - Chờ cho kim đồng hồ ổn định rồi đọc giá trị.

     - Giá trị hiển thị trên máy đo tính theo V.

     - Sai số đo của máy tính gần đúng là 1%.

     c) Để đo cường độ dòng điện xoay chiều cỡ 50mA, ta làm như sau:

     - Vặn núm xoay ở giữa máy đến vị trí có chấm ghi 20om nằm ở khu vực có ghi kí hiệu ACV.

     - Cắm hai đầu dây đo vào hai lỗ "COM" và "A".

     - Nhấn nút "ON/OFF" để mở máy.

     - Tháo hở một đầu đoạn mạch.

     - Dùng hai đầu dây đo chập sát vào hai đầu đoạn mạch có điện áp cần đo.

     - Chờ cho kim đồng hồ ổn định rồi đọc giá trị.

     - Giá trị hiển thị trên máy đo tính theo V.

     - Sai số đo của máy tính gần đúng là 1%.

     Chú ý: Chỉ đọc kết quả đo khi các chữ số đã ổn định, không còn nhấp nháy.