Giải bài 35.3 Trang 76 - Sách Bài tập Vật Lí 9

Hướng dẫn giải

   Chọn D. Miếng nam châm luân phiên bị nam châm điện hút, đẩy.

Có thể bạn quan tâm