Đăng ký

Giải bài 3 trang 36 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Cho ba đa thức: x\(^2\) – 4x, x\(^2\) + 4, x\(^2\) + 4x. Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây:

Giải bài 3 trang 36 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Hướng dẫn giải

Gọi chỗ trống là đa thức A, ta có :

A(x - 4) = x(x\(^2\) - 16)

A(x - 4) = x(x - 4)(x + 4)

Vậy: A = x(x + 4) = x\(^2\) + 4x