Đăng ký

Giải bài 21 trang 23 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Sưu tầm trên sách, báo một biểu đồ (đoạn thẳng, hình chữ nhật hoặc hình quạt) về một vấn đề nào đó và nêu nhận xét.

Hướng dẫn giải

Ví dụ : Kết quả học tập cuối kì I của học sinh khối 7 trường X được minh họa bằng biểu đồ hình quạt như sau :

* Nhận xét :

- Đa số học sinh khối 7 trường X có trình độ học tập đạt trung bình (45%) cuối học kì I.

- Tỉ lệ học sinh giỏi còn ít , chiếm 5%.

- Số học sinh yếu kém còn nhiều (20% + 5%) = 25%

- Học sinh khối 7 cần phải cố gắng học tập tốt hơn.