Đăng ký

Công thức về hiện tượng phản xạ toàn phần

cHiện tượng phản xạ toàn phần:

               Không có tia khúc xạ nếu  \(\left\{\begin{matrix}n_1>n_2\\ i>i_c, \sin i_c=\dfrac{n_2}{n_1}\end{matrix}\right.\)