Đăng ký

Công thức tính từ thông qua diện tích S

Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức: ( \(B\): mật độ từ thông (T,tesla);  \(\alpha\): góc hợp bởi B và đường vuông góc với mặt S)

                       \(\Phi=BS \cos \alpha ( Wb,Weber)\)

Ngoài ra các bạn có thể xem tổng hợp công thức vật lý 10,11,12 đầy đủ, chi tiết nhất TẠI ĐÂY